Intensive Care For You | Biofysische Geneeskunde | BioResonantie  | ron.havenaar@kpnmail.nl