LEVERINGSVOORWAARDEN

Seminars / cursussen

BETALING / ANNULERING

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Zodra bekend is dat de opleiding/cursus/themadag/seminar doorgaat, dient het cursusgeld betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus. Korte cursussen worden in één keer gefaktureerd. Anders vindt fakturering plaats per te volgen weekend.

ANNULERING DOOR CURSIST

 Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk aan door te geven.

  1. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang vindt restitutie van het cursusgeld plaats, verminderd met 20% administratiekosten;
  2. Bij annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang (of na aanvang) vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd). Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende cursus of seminar (eventueel tegen een meerprijs, indien de andere gekozen cursus of seminar duurder is).
  3. U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de gegevens van de vervanger door, telefonisch of per email.
  4. Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Gemiste lesdagen worden niet gerestitueerd.
ANNULERING DOOR INTENSIVE CARE FOR YOU

INDIEN DOOR INTENSIVE CARE FOR YOU GEANNULEERD MOET WORDEN, Bijvoorbeeld door ziekte van de docent of bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren. Dan behoudt Intensive Care For You zich het recht voor om een cursus of seminar te annuleren. De ingeschreven cursisten zullen onmiddelijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 5 werkdagen.

KWALITEITSBEWAKING

Intensive Care For You Is voortdurend op zoek naar kwalitatief goede docenten om een seminar of cursus aan te kunnen bieden. Intensive Care For You streeft ernaar hoogwaardige kennis overdracht, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meningsverschillen over de inhoud, wetenschappelijke waarde of stijl van aangeboden opleidingen, cursussen, lesdagen, lezingen of seminars van een bepaalde docent.

AANSPRAKELIJKHEID

Intensive Care For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop cursisten de kennis, die ze tijdens onze opleidingen, cursussen, lesdagen, lezingen of studies hebben verkregen, in de praktijk toepassen.

KLACHTEN

Intensive Care For You streeft naar een goed contact met cursisten, docenten, vakverenigingen, huisvesting en andere nauw betrokken partijen. Als er klachten zijn, proberen we dat dat in goed overleg met de betrokkenen op te lossen.

GEHEIMHOUDING

Intensive Care For You respecteert de privacy en vertrouwelijkheid van de door studenten / cursisten vermeldde gegevens . Iedere medewerker binnen Intensive Care For You zal door ons gehouden worden aan geheimhouding en de bescherming van gevoelige informatie tegenover anderen.

DISCLAIMER 

Intensive Care For You Is voortdurend op zoek naar kwalitatief goede docenten om een seminar of cursus aan te kunnen bieden. Intensive Care For You streeft ernaar hoogwaardige kennis aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meningsverschillen over de inhoud of stijl van aangeboden opleidingen, cursussen, lesdagen, lezingen of seminars.

Intensive Care For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop cursisten de kennis, die ze tijdens onze opleidngen, cursussen, lesdagen, lezingen of studies hebben verkregen, in de praktijk toepassen.

Intensive Care For You streeft naar een goed contact met cursisten, docenten, vakverenigingen, huisvesting en andere nauw betrokken partijen. Als er klachten zijn, proberen we dat dat in goed overleg met de betrokkenen op te lossen.

Intensive Care For You respecteert de privacy en vertrouwelijkheid van de door studenten vermeldde gegevens . Iedere medewerker binnen Intensive Care For You zal gehouden worden aan geheimhouding en de bescherming van gevoelige informatie tegenover anderen.

Intensive Care For You | Biofysische Geneeskunde | BioResonantie  | ron.havenaar@kpnmail.nl