De Bicom Optima

De Bicom Optima

De Bicom maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de patient zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van plak- of hand electrodes worden opgevangen, via een kabel met het apparaat worden verbonden, en daarna gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de rugzitting van de behandelstoel.

In het apparaat worden door een complex filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische frequenties worden beschouwd als gezond, disharmonische als schadelijk. De harmonische trillingen worden in het filter versterkt of verzwakt doorgegeven, de disharmonische trillingen kunnen dempend (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met de BICOM worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

Naast de Bicom apparatuur wordt ook de Multisoft Digital Substance software gebruikt. De meeste therapeuten gebruiken testampullen die een monster bevatten van een bepaalde stof, bijvoorbeeld graspollen. Daarmee kan getest en behandeld worden. Alles wat elektronisch testbaar is kan daarnaast ook gedigitaliseerd worden en met die digitale testsignalen kunnen dus dezelfde frequenties toegepast worden als het oorspronkelijke monster. In de laatste versie van de software zijn ruim 12.000 substanties opgeslagen. Daardoor is het mogelijk een uitgebreide test door te lopen naar de gevoeligheid van het lichaam voor vele duizenden stoffen.

 

De BICOM® bioresonantietherapie

De BICOM® bioresonantie is een specifiek therapiesystematiek waarmee de therapie een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid. Bij de BICOM® bioresonantietherapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. 

Frequenties uit plantaardige of chemische substanties kunnen worden gebruikt, maar ook substanties uit het lichaam zelf, zoals speeksel, urine of ontlasting. Het is heel effektief om lichaamseigen substanties te gebruiken, omdat wanneer iemand last heeft van een infektie, juist in de urine of ontlasting precies die mix van substanties zit die varianten kunnen zijn van standaard soorten. Het is een bekend verschijnsel dat bijvoorbeeld de griepprik weliswaar afweerstoffen tegen een virus opwekt, maar tegen de tijd dat de besmetting van dat virus u heeft bereikt, het virus zelf al lang weer gemuteerd is zodat de vaccinatie daardoor niet altijd even effektief is. Nemen we een sample van de patient zelf (tongslijm, urine, of een spoortje ontlasting) dan hebben we precies de persoonlijke mix van factoren te pakken. Het sample wordt dan in een glazen buisje in de ingangsbeker aan de ingang van de versterker gekoppeld. Daarna wordt het juiste programma ingesteld.

 

 

Intensive Care For You | Biofysische Therapie | BioResonantie  | Zie contactpagina voor lokatie