Wat is Levend Bloed Analyse?

De Levend Bloed Analyse (LBA) is een morfologisch en funtioneel onderzoek, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de vorm en activiteit van de bloedcellen. Afwijkingen in de vorm van kan een aanwijzing geven naar de oorzaak van de klacht. Daarnaast is er misschien ook een afwijking in de levendigheid van de cellen.

Dr. Jasmin Azizian legt u in de drie minuten video uit wat het voordeel is van de LBA.

Klik op het plaatje voor het Youtube filmpje.

Belangrijk is bijvoorbeeld de vraag of de witte bloedcellen activiteit vertonen. Wanneer deze passief blijven is, dat een ongunstig teken. Het onderzoek wordt gedaan met slechts een enkele druppel bloed uit de vingertop of oorlel, die daarna bekeken wordt onder de microscoop. Daarna zal het monster over langere tijd worden geobserveerd. Meestal blijft het sample 2 tot maximaal 4 dagen levend, afhankelijk van de omgevingstemeratuur.

Er zijn meerdere manieren om de belichting van de microscoop in te stellen. Dit zijn de helderveld, de fase contrast en de donkerveld microscopie. Donkerveld is een uitstekend middel om onopvallende details van het bloedbeeld te observeren. Daarvoor is een speciale condensor nodig die het licht van de zijkant laat invallen. Hieronder een foto van een van de beste donkerveld microscopen die er in de handel zijn: de Optika B500 TDK.

 

De laptop of PC die aan de Canon EOS camera is gekoppeld kan het beeld verder digitaal zichtbaar maken, zodat de patient ook zelf via het beeldscherm kan meekijken. Desgewenst kan een afdruk op de printer worden gemaakt en kunt u die aan de patient meegeven.

De cursus draagt niet alleen bij tot een grotere achtergrondkennis van de therapeut, maar kan ook een bijdrage betekenen in de toeloop van mensen die een onderzoek willen laten doen. Het bloedonderzoek wordt meestal apart berekend naast de behandelingen die de therapeut uitvoert. De bijdrage die voor een LBA onderzoek wordt gevraagd, varieert per praktijk, maar 50,-- tot 100,-- euro kan als gangbaar worden beschouwd, mede afhankelijk van de tijdsduur van de observatie.

De meerwaarde van LBA

Sommigen stelden de vraag wat de meerwaarde van Levend Bloed Analyse is voor de natuurgeneeskundige praktijk. Anderen stelden de vraag of Enderleins onderzoek nog wel houdbaar is tegen het licht van modern wetenschappelijk onderzoek. Daarom volgt hier mijn eigen ervaring als illustratie.

De reden dat ik geinteresseerd raakte in Levend Bloed Analyse (LBA) ontstond door het bezoek van een patient met hepatitis. Bij hem werdin het ziekenhuis hepatitis vastgesteld. Bij de Bicom test scoorde hij ook reakties op EBV, verscheidene bakterien en parasieten, waaronder de amoebe parasiet. Hij was er erg aan toe. In het ziekenhuis werd hem zelfs al een levertransplantatie voorgesteld. Gelaatskleur was geelgroen en lopen was moeilijk.

Met deze testresultaten ging hij zonder mijn medeweten naar een duitse heilpraktiker die ook LBA deed en kwam terug met de foto's die van zijn bloedbeeld werden gemaakt. Op de foto's waren de parasieten en bakterien te zien zoals de eerdere test al aangaf. Een eyeopener voor mij. Drie maanden later ben ik met hem naar duitsland gereden om bij het vervolg onderzoek te zijn van zijn bloedbeeld. Wij wilden zowel de techniek van bloedtest zien, alsook een objectieve controle verkrijgen op het vooruitgaan van de behandeling.

De uitkomst was geweldig. Parasieten en bakterien waren zo goed als verdwenen uit het bloedbeeld. Verder gaan met toxines uitleiden, lever- en nierondersteuning plus orthomoleculaire medicijnen, luidde het advies. Inmiddels werkt de patient weer hele dagen en geen spoor meer van gele randen onder de ogen. In het ziekenhuis wilde hij zich nogmaals op hepatitis laten testen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar, omdat hij niet de verschijnselen van hepatitis vertoonde.

Het maakte mij vastbesloten om een cursus te vinden in de bloedanalyse. Maar dat was niet zo simpel. De betreffende heilpraktiker wilde geen docent worden en in Nederland was het ook niet eenvoudig iemand te vinden met een goede achtergrond in de LBA diagnostiek, die ook een docent is.

Na lang zoeken heb ik een duitse docent kunnen vinden die alle theoretische en praktische aspecten van de donkerveld Levend Bloed Analyse kent. Zijn naam is Karl-Heinz Wickert. Hij heeft al meer dan 30 jaar een succesvolle praktijk en heeft deze cursus al in vele landen gegeven. Ik heb hem in Nederland kunnen boeken voor de complete cursus Levend Bloed Analyse van totaal 6 dagen.

Nu na jaren heb ik de cursus herschreven, naar de recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor velen praktische, omdat het nederlandstalig is. Lesboek wat in de cursus ter beschikking wordt gesteld is het boek van Maria M. Bleker: Der verkannte Freund oder der unbekannte Feind? De keus is uit een engels of duitstalig exemplaar.

Voor therapeuten betekent het: Het zal een geweldige aanvulling zijn voor voor het opstellen van een behandelplan. Voor de patienten betekent het: U krijgt een beeld van de effektiviteit van de therapie.

 

Intensive Care For You | Biofysische Therapie | BioResonantie  | Zie contactpagina voor lokatie