Disclaimer

Niets op deze website mag op geen enkele wijze met welke bedoeling dan ook, worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intensive Care For You

Voor patienten

De site heeft als doel om een zo goed mogelijke informatiebron te zijn op het gebied van gezondheid, orthomoleculaire en energetische therapieën.

De geboden informatie dient niet ter vervanging van deskundig medisch advies. Het is aan te raden in geval van gezondheidsklachten of ziekte een huisarts te raadplegen. Het gebruik van informatie op de site is op eigen verantwoordelijkheid.

Deelname aan Seminars / Cursussen

BETALING / ANNULERING van seminars en cursussen

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Zodra bekend is dat de opleiding/cursus/themadag/seminar doorgaat, dient het cursusgeld betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus. Korte cursussen worden in één keer gefaktureerd. Anders vindt fakturering plaats per te volgen weekend.

ANNULERING DOOR CURSIST

 Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk aan door te geven.

  1. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang vindt restitutie van het cursusgeld plaats, verminderd met 20% administratiekosten;
  2. Bij annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang (of na aanvang) vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd). Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende cursus of seminar (eventueel tegen een meerprijs, indien de andere gekozen cursus of seminar duurder is).
  3. U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de gegevens van de vervanger door, telefonisch of per email.
  4. Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Gemiste lesdagen worden niet gerestitueerd.

ANNULERING DOOR INTENSIVE CARE FOR YOU

INDIEN DOOR INTENSIVE CARE FOR YOU GEANNULEERD MOET WORDEN, Bijvoorbeeld door ziekte van de docent of bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren. Dan behoudt Intensive Care For You zich het recht voor om een cursus of seminar te annuleren. De ingeschreven cursisten zullen onmiddelijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 5 werkdagen.

AANSPRAKELIJKHEID

Intensive Care For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop cursisten de kennis, die ze tijdens onze opleidingen, cursussen, lesdagen, lezingen of studies hebben verkregen, in de praktijk toepassen.

KLACHTEN

Intensive Care For You streeft naar een goed contact met cursisten, docenten, vakverenigingen, huisvesting en andere nauw betrokken partijen. Als er klachten zijn, proberen we dat dat in goed overleg met de betrokkenen op te lossen.

GEHEIMHOUDING

Intensive Care For You respecteert de privacy en vertrouwelijkheid van de door studenten / cursisten vermeldde gegevens . Iedere medewerker binnen Intensive Care For You zal door ons gehouden worden aan geheimhouding en de bescherming van gevoelige informatie tegenover anderen.

 

Intensive Care For You | Biofysische Therapie | BioResonantie  | Zie contactpagina voor lokatie