Quantum Biologie

De laatste paar jaar begint de wetenschap een omslag te maken in de richting van de quantum mechanische aspecten in de biologie. Zie ook Wikipedia over de Quantum Biologie.

Wat betekent dat? Het omvat het inzicht dat de interactie tussen levende organismen met de omgeving voor een deel bepaald wordt door de golfaspecten van de materie. Oorspronkelijk was het idee dat bijvoorbeeld de geurzin bepaald werd door de koppeling van moleculen aan receptoren van de zenuwcellen van de neus, zoals een sleutel die in een slot past. Dat blijkt niet langer houdbaar, omdat sommige bijna identieke moleculen een volledig andere geur oproepen en andere moleculen, die volledig verschillend van vorm en gewicht zijn, een identieke geurbeleving oproepen.

Het idee dat sommige wetenschappers nu promoten is, dat het gaat om de trillingen die moleculen op de receptoren overdragen. Alle materie wordt in de quantum mechanica beschreven als deeltje, maar ook als golfbeweging.

Andere processen die in de Quantum Biologie worden onderzocht zijn de fotosysthese, enzymactiviteit, de lichtgevoeligheid in het oog, de magnetische receptoren waarmee vogels kunnen navigeren en de elektrosensiviteit van hamerhaaien. In het laatste geval is de gevoeligheid van de sensoren van hamerhaaien zo enorm dat ze reageren op een 5 miljardste van 1 volt. Daarme kunnen ze de elektrische activiteit van de hartslag van prooidieren bespeuren onder het zand.

Deze nieuwe ontwikkeling opent de weg naar de mogelijke invloed op onze gezondheid met behulp van elektronspin, quantum entanglement, magnetische informatie en elektromagnetische trillingen.

Zie ook de Quantum Biology documentaire op Youtube.

Intensive Care For You | Biofysische Therapie | BioResonantie  | Zie contactpagina voor lokatie